به گزارش «تابناک تهران»؛ سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره طرح و درخواست موضوع استعفاء مدیران دانشگاه آزاد در پی حادثه اتوبوس دانشگاه علوم و تحقیقات به جمهوریت گفت : استعفاء زمانی معنی پیدا می کند که مسئولی در مقابل آنچه به او محول شده مسئولیت پذیر باشد در حالی که زمانی که این احساس مسئولیت پذیری در کشور ما وجود ندارد بنابراین طبیعی است که در زمان بروز مشکل و بحران نیز دلیلی برای استعفاء نمی بینند.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی درباره درخواست برای استعفاء ولایتی گفت: در کشور ما استعفاء رسم نیست و فرهنگ مسئولیت پذیری در کشو ما وجود ندارد در حالیکه حداقل در این مورد ابعاد فاجعه به اندازه ای هست که به استعفاء رییس دانشگاه آزاد منتج شود.

وی ادامه داد: سابقه استعفا هیچ مدیری در سال های اخیر دیده نشده است به جز مدیرکل راه آهن استان در حادثه به راه آهن  بنده به یاد ندارم مدیری به خاطر مشکلات و حوادث ناگواری که پیش آمد استعفا بدهد.

پارسایی خاطر نشان کرد: دانشگاه آزادی که بود و شکل آن به واسطه شهریه دانشجویان است چرا باید چنین امکانات ضعیف و فرسوده ای در اختیار دانشجو بگذارد که منجر به فوت آن ها شود

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی همچنین گفت : به دانشگاه علوم تحقیقات که بروید در دفترهای مجلل مدیران را می بینیم در حالی که اتوبوسی که در اختیار دانشجو قرار گرفته فرسوده بوده و همین که مرتب تاکید می کنند اتوبوس های تغییر کرده است یعنی پذیرفته اند اتوبوس ها مشکل دارد.

دانشگاه آزادی که بود و شکل آن به واسطه شهریه دانشجویان است چرا باید چنین امکانات ضعیف و فرسوده ای در اختیار دانشجو بگذارد که منجر به فوت آن ها شود

وی تاکید کرد: حتما باید چند نفر از بین می رفتند بعد این تغییر چند اتوبوس انجام می شد .

پارسایی  با انتقاد از رویه برخورد مسئولان دانشگاه آزاد درباره رسیدگی مجلس و کمیسیون به این پرونده های مربوط به تخلفات دانشگاه آزاد گفت : آقای طهرانچی حتی در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ حاضر نشد و این موضوع جای تعجب دارد .

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان این که سوءمدیریت به صورت گسترده دانشگاه آزاد را فراگرفته است، تاکید کرد:مسئولان و متخصصان دانشگاه متاسفانه در جاهای دیگر مسئولیت های زیادی دارند و همین رفتار آن ها نشان می دهد که مسئولیت های خود در دانشگاه آزاد را نادیده گرفته اند.