ضرغامی از حضور در جلسات شورای عالی فضای مجازی منع شد

به گزارش «تابناک تهران»؛ در حاشیه مراسم تجدید میثاق اعضای هیات دولت با آرمان های امام مطلع شدیم، در پی مشاجره اخیر عزت الله ضرغامی با رییس جمهور در جلسه اخیر شورایعالی انقلاب فرهنگی، وی از سوی دفتر یکی از مقامات عالی رتبه نظام از ادامه حضور در جلسات شورایعالی انقلاب فرهنگی و شورایعالی فضای مجازی منع شد.

**

گفتنی است، محمد ایمانی دبیر سرویس سیاسی کیهان با درج روایتی از درگیری لفظی روحانی و ضرغامی در جلسه شورای عالی فضای مجازی، نوشت:

آقای ضرغامی در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی به برخی هنجارشکنی ها توسط آقای روحانی اعتراض کرده است. ضرغامی گفته این حرف ها چی بود که شما درباره حجاب و فضای مجازی و فیلترینگ در وزارت ارتباطات گفتید؛ بعضی از این سخنان غیر واقعی و برخی دیگر معارض ارزش های اسلامی و انقلابی است؟

روحانی با عصبانیت می‌گوید: من نباید به شما پاسخ بدهم، پاشو برو بیرون!

ضرغامی هم پاسخ داده که شما نمی توانید اعضای شورا را بیرون کنید. پس از آن، روحانی که انتظار قاطعیت و صراحت از ضرغامی را نداشته، از جلسه بیرون رفته و به انتقاد ضرغامی که اعتراض برخی دیگر از اعضا هم بوده، پاسخ نداده است.