حسن کامران عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درباره مصوبات این کمیسیون درباره مالیات پزشکان گفت: تاکید خاصی بر تصویب این ماده‌ها در کمیسیون تلفیق وجود داشت. تغییر و یا حذف آن‌ها دور از انتظار است. کشور نیازمند این چنین قوانین مالیاتی است.

کامران با بیان اینکه مصوبه‌های مالیاتی پزشکان ماندگار خواهد بود، گفت: دو ماده مربوط به مالیات پزشکان نباید تغییر کند و برای تصویب نهایی آن در صحن مجلس تلاش خواهیم کرد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس در پایان تصریح کرد: پزشکان در پرداخت مالیات مستثنی از سایر اقشار جامعه نیستند و باید متناسب با میزان درآمدشان مالیات دهند.

کمیسیون تلفیق مجلس در راستای مقابله با فرار مالیاتی و در قالب دو بند الحاقی به تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۸، پزشکان را ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی (دستگاه پوز) و مراکز درمانی را ملزم به پرداخت ۱۰ درصد دستمزد پزشکان به حساب سازمان امور مالیاتی کشور بابت علی الحساب مالیات کرد.