به گزارش روزنامه خراسان، در این ویدئو مشخص است که پرسش چهارم (4 میلیونی) مسابقه، گزینه صحیحی ندارد و هر چهار گزینه غلط است. سوال این است: «دروازه‌بان اجازه ندارد توپ را بیشتر از چند ثانیه در اختیار داشته باشد؟» شرکت‌کننده بینوا هم که جواب درست (6 ثانیه) را در گزینه‌ها ندیده، به اطلاعات خودش شک و نزدیک‌ترین گزینه (5 ثانیه) را انتخاب کرده است اما به دلیل اشتباه طراحان سوال «برنده باش» که جواب را در سیستم مسابقه، «4 ثانیه» گذاشته بودند و این که این پرسش، در مرحله چهار میلیون تومانی بوده، طبق قوانین مسابقه، شرکت‌کننده حذف شده است. وی بعد از ضبط، به دست‌اندرکاران مسابقه اعتراض کرده ولی آن‌ها وقتی ماجرا را فهمیده‌اند، در تدوین فیلم مسابقه، گزینه «6 ثانیه» را جایگزین کرده‌اند و تمام!

        جنجال جدید «برنده باش» و پاسخ عجیب تهیه کننده

عجیب آن جاست که شرکت‌کننده به دلیل آن که قبل از ضبط برنامه تعهد داده که هیچ شکایتی از «برنده باش» ندارد، نمی‌تواند اعتراض کند و ماجرا را دوستانش که در سالن حاضر بوده‌اند، رسانه‌ای کرده‌اند.

در پاسخ به این ماجرا، هاشم رضایت تهیه‌کننده این مسابقه توضیحی داده و گفته است: «کنکور که توسط تخصصی‌ترین مجموعه علمی کشور سالی یک بار برگزار می‌شود، هرسال شامل سوالات اشتباهی است که بعد از برگزاری آن معلوم می‌شود. طبیعتاً برنامه‌ای که هر هفته دو قسمت با ده‌ها سوال تولید می‌کند، ممکن است دچار خطا شود و پخش این جواب خطا از رسانه کار اشتباهی است. بنابراین پاسخ سوال قبل از پخش اصلاح و به شرکت‌کننده نیز برای جبران ضرر و زیان مراجعه شد.»

اظهارنظر تهیه‌کننده مسابقه بسیار عجیب و قیاس «برنده باش» با کنکور، یک قیاس مع‌الفارق است. سوالات کنکور، ناظر به امور بدیهی نیست؛ پرسش‌هایی است که گاهی (در سوالات ریاضی و فیزیک) پاسخ آن‌ها بعد از چندین دقیقه حل مسئله و پر از اعداد گوناگون به دست می‌آید. بنابراین احتمال اشتباه در پاسخ به سوالات کنکور، قابل پذیرش است. اما در «برنده باش» که بسیاری از سوالات به شدت ساده هستند و حتی گاهی مجری را به خنده وامی‌دارند، وضعیت کاملاً متفاوت است. می‌دانیم پاسخ تقریباً همه پرسش‌های مسابقه «برنده باش» با یک جست‌وجوی ساده اینترنتی قابل دستیابی است و مشخص است کنترل دقیقی (حتی در حد یک جست‌وجوی گوگل) بر این سوالات اعمال نمی‌شود.

راه بهتر آن بوده که عوامل «برنده باش»، مسابقه این شرکت‌کننده را دوباره ضبط می کردند تا یک بار دیگر از ابتدا در مسابقه شرکت کند. به این صورت، اشتباه عوامل مسابقه در طراحی سوال، به راحتی جبران می‌شد و حقی از شرکت کننده ضایع نمی‌شد. به خصوص آن که سوال مورد اشاره، پرسش چهارم مسابقه بوده و تکرار کردن سه پرسش، کار بسیار راحتی بوده است.