پل تاریخی نمیر رودهن بخشی از مسیر ارتباطی قدیم تهران _ فیروزکوه است.

این پل یک دهانه در جبهه شرقی رودهن و حد فاصل جاده تهران _ فیروزکوه و تهران _ آمل، در جهت شمال غرب و جنوب شرقی روی دره به نسبت عمیقی که رودخانه فصلی رودهن از آن عبور می کند، احداث شده است.

قوس دهانه پل به شکل جناغی و از جنس آجر بوده و  دیگر مصالح اصلی بکار رفته در آن، سنگ لاشه و ملات ساروج است.

با توجه به وجود آجرهای سه سانتی در بنای این پل، احتمال می رود که تاریخ ساخت آن مربوط به دوره آل بویه و یا سلجوقی باشد، اما اثبات دقیق و قطعی آن نیازمند به ارایه دلایل بیشتر است خاصه آنکه ویژگی های ساروج استفاده شده در این بنا تنها در موارد مشابه عصر صفوی دیده شده است.

با این همه پل نمیر را باید قدیمی­ترین پل مسیر تهران به مازندران دانست زیرا سایر پل­های این مسیر  قدمتی بیش از دوره قاجار ندارند.

  نمیر ، قدیمی ترین پل مسیر تهران به مازندران