رئیس اتحادیه مشاورین املاک تهران وکشور :
کد خبر: ۷۵۸۱۲۰
تاریخ انتشار: ۰۹ تير ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۰ 30 June 2019

مصاحبه اختصاصی رئیس اتحادیه مشاورین املاک تهران وکشور در اغاز روزهای تابستانی 


روزهای تابستانی سال ۹۸فرصتی شد برای گفت و شنودی صمیمی با مصطفی قلی خسروی ، رییس پرآوازه‌ترین تشکل اتحادیه مشاورین املاک تاریخ کشور که ۱۶ سال ریاست اتحادیه املاک کشور را راهبری می کند.

تشکلی که با همت و غیرت ایشان ونخبگان مشاورین اتحادیه املاک ایران بنیانگذاری شد تا از هویت، اصالت و پرستیژ املاک ایران صیانت و دفاع کند و مسیر توسعه خدمت رسانی به سوی طیف های مختلف جامعه را هموار سازد. اما نگاهی به روند فعالیت‌های اتحادیه مشاورین املاک ایران طی سالیان اخیر نشان می‌دهد که این تشکل مهم در کنار ارائه دست آوردهایی شایسته و برجای گذاردن تأثیراتی ارزشمند بربازار املاک ایران با تنگناهای گاه و بیگاه نیز مواجه بوده است. در واقع هر چند که این اتحادیه طی سالیان فعالیت خود، مسیری پرافت و خیز در جهت انجام وظایف را طی کرده، اما تردیدی نباید کرد که برآیند فعالیت‌های این تشکل، نموداری صعودی درجهت دستیابی به اهداف را به نمایش گذارده و هویتی قابل تکریم وتقدیر را برای اتحادیه مشاورین املاک ایران ترسیم کرده است.
به هر روی برآن شدیم تا حال و هوای این روزهای اتحادیه با مردی که سکاندار این اتحادیه بوده و همراستا و همزمان مدافع حقوق مردم ومشاورین املاک را پس از پشت سرگذاردن ۲۹ سال بوده در قالب گفتگویی خودمانی جویا شویم؛

* خواهش دارم ابتدا خودتان معرفی بفرمایید و چگونگی همکاری تان بااین اتحادیه بفرمایید؟
مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه املاک تهران ویکی از موسسان اتحادیه مشاورین املاک تهران و کشور که بمدت ۱۶سال بعنوان ربیس اتحادیه املاک تهران وکشور فعالیت دارم ومادامیکه خودم بنگاه املاکی در تهران دایر کردم احساس کردم ابنجا خانه امال من است و بنده در این مکان می توانم باهرطبقه اجتماعی ارتباط برقرار کنم وازدیگر سو در براورده شدن یکی از ارزو های هموطنانم که همانا خانه دارشدن انان بوده تلاش کنم واملاک را بعنوان سنگری برای خدمت به بندگان خدا انتخاب کردم.

* آقای خسروی طی سالیان برای اتحادیه چگونه گذشت و چه برداشتی از تطابق فعالیت‌های اتحادیه در این سال با اهداف آن دارید؟
دریک جمله باید بگویم که این سالها برای اتحادیه مشاورین املاک ایران سالی بود تلخ و شیرین، سرشار از آموزندگی و خودباوری و البته عرصه موفقیت و خدمت به طبقات مختلف جامعه .و طبیعتا تلخی‌هایی که درانجام هر ماموریت اجرایی وجود دارد و البته بسیار ارزشمند و آموزنده است و شیرینی‌های ناشی از کسب موفقت از موانع و تنگناها و برداشتن یک قدم مفید در مسیر انجام وظیفه.جریان ذاشت و اگر بخواهم خیلی ساده صحبت کنم، اگر چه فعالیت‌های اتحادیه بعضا با تنگناهایی نظیر فقدان قوانین کافی و حمایتی بروز ...مواجه بود اما اقدامات صورت گرفته طی آن بسیار پربار و ارزشمند بود. حضور و تعاملات دوجانبه و چندجانبه با دانشگاهها و وکلا و مکاتبات متعدد و حضور در جلسات مختلف تصمیم گیری وتصمیم سازی ، انجام مذاکرات با مقامات بالادست و فراهم آوردن مقدمات ایجاد همکاری ورضایت خاطر مردمی، شیرینی لبخند خانه دارشدن مردم ، وساطت برای اجاره های پایین برای افراد غریب و فرودست جامعه و دانشجویان و نیز کمترین میزان تخطی گزارش شده دراین صنف واعتماد واحترام مردمی نسبت به اتحادیه های مشاورین املاک در سرتاسر کشور از نکات مثبت ان بوده است

* باتوجه به اینکه اقتصاد دنیا در حال تغییر وتحول است لطفا بفرمایید واکنش های فعالان بخش املاک در زمینه گذر از املاک سنتی به املاک دیجیتالی چگونه بوده است وارزیابی حضرت عالی بعنوان سکاندار این بخش چگونه است؟
مثبت بوده است ومشاورین املاک کشور همگام بادنیا بسوی افتصاد دیجیتالی واقتصاد هوشمند حرکت می کنند و گرایش طیف جوانان تحصیلکرده به این صنف برای من غرور افرین است و شاید بتوان گفت یکی از ضرورتهای اقتصاد املاک دیجیتالی و پویا وجود متخصصان دانشگاهی و اقتصاد نوگرا است و همچنین ما جلسات مستمر متعددی با صاحبنظران دانشگاهی ازجمله اقتصاددانان و وکلا ‌و کارشناسان مرتبط برگزار می کنیم و بنظربنده با دنیا فاصله چندانی نداریم وتاسبس دانشگاه مشاورین املاک توسط،این اتحادیه چالش پیش رو اتی را مدیریت می کند اما در خصوص سبک وسیاق اقتصاد هوشمند املاک که مورد پرسش دوم شماست هنوز اقتصاد ایران به ان سو حرکت نکرده و ان سازوکارهای خودش دارد .....

* ازگذشته تاکنون جناب عالی همواره از حقوق حقه املاک ، ضرورت تصویب قوانین حمایتی بیشتر دربخش املاک و بی نظیر بودن خدمات صادقانه ومسوولانه مشاورین املاک در جامعه حمایت قاطع و دفاع همه جانبه داشته اید وازسوی دیگر یکی از دغدغه های خاطرتان رعایت حقوق مستاجرین ومالکان و برقراری رابطه تعاملی نزدیک بین دو قشر بوده ا

 

ست لطفا بفرمایید چرا مردم رابطه صمیمی با بنگاههای املاک درسرتاسر کشورندارند و دعاوی دراین بخش روند صعودی دارد؟
من بعنوان نماینده اتحادیه املاک کشور و از دیگر سوی بعنوان فرزند این سرزمین بنا به حکم قانون واخلاق از قوانین موزوع مشاورین املاک وحقوق حقه مردم دفاع می کنم واین ابتدایی ترین وظیفه بنده است ودر پاسخ به پرسش حضرت عالی باید عرض کنم واقعا اینگونه نیست من براساس امار صحبت می کنم واستدلال می کنم براستی مردم رابطه صمیمی واعتماد بالا و هم افزایی با همکاران مادارند و حقا مردم مشاورین املاک را امین خود می دانند و مضاعفا بنده از هردو طیف بعنوان خادم املاک کشور تلاش کرده ام و درزمینه های مختلف نظیر برگزاری کلاسهای اموزشی ،و ازسوی دیگر نظارت دقیق بر عنلکرد اتحادیه ها و مشاورین وهمچنین با برقرار کردن ارتباط دوسویه حضوری و تلفنی شهروندان با اتحادیه ها سرتاسر کشورکاستی ها را کاهش دهم و به زرص قاطع عرض می کنم .اکنون همکاران ناظر ما درسرتاسر کشور درصورت دریافت گزارش تخلف بی هیچ اغماض ودرسریعترین زمان ممکن برخورد قانونی می کنند و بنده حقیر اگر مطلع شوم مردمم مورد سو استفاده از این صنف قرار گرفته، بشدت مکدر ودلگیر میشوم و در مقابل ان بنگاه خاطی قرار می گیرم و همواره به همکارانم تاکید دارم ان مردم شاکی مگر چه کسانی هستند برادر من برادرشما خاله من وهمسایه من همشهری من وشما وهموطن من وشما هستند و من وظیفه دارم درصورت بروز تخلف از مردم خودم دفاع کنم بطوریکه هرروز امار روزانه تخلفات صورت گرفته ازسرتاسرکشور رصد می کنم هرچند این امار بسیار نازل است واما بشدت باان برخورد می کنم .تضیع حقوق شهروند که بعلت فقر حقوقی متضرر میشود برای من تعریف شده نیست وخاطی را به مراکز قانونی معرفی می کنم اما اگر از حق نگذریم میزان تخلف دراین صنف پایینترین رقم دربین اتحادیه های اصناف درکشور بوده وبنظر من این نشانه از اعتماد ورضایت خاطر مردمی به مشاورین املاک بوده است ودر دعاوی حقوقی وقضایی این امار نه تنها نگران کننده نیست بلکه ملموس هم نیست و ما با برقراری کلاس های اموزشی نقش،پیشگیرانه داریم و تاکنون باالطاف الهی دراین زمینه موفق بوده ایم


* جناب عالی بعنوان رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران وکشور لطفا بفرمایید پیش،بینی شما از روند قیمت ها دربخش مسکن درسالجاری چیست ؟
بحمدالله روند صعودی قیمت مسکن درسالجاری متوقف شده است ، تا پایان خرداد ماه امسال علاوه بر تداوم روند نزولی معاملات مسکن در سراسر کشور و پایتخت، روند صعودی قیمت‌ها نیز متوقف شده است.و قیمت ها روند کاهشی طی می کند و هم‌اکنون متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در سراسر کشوربه حدود 8.2 میلیون تومان رسیده است و این نرخ نسبت به ماه‌های قبل کاهش محسوسی داشته است

* لطفا بفرمایید امار دقیق قیمت مسکن در کلانشهر تهران در ماه خرداد سالجاری چگونه است؟
هنوز آمار دقیق قیمت مسکن در پایتخت (مربوط به خرداد ماه) نهایی نشده است، ولی به‌دلیل اینکه معاملات با افت همراه بوده است، روی قیمت نیز تأثیر گذاشته است.

* ایا این استدلال صحیح می باشد که افت معاملات مسکن در ماه‌های گذشته نتوانسته مانع از افزایش قیمت‌ها ذر بازار مسکن تهران شود ؟
بله بعنوان یکی از مولفه های تاثیر گذار کاملاصحیح است

* جناب عالی بعنوان رییس کمیسیون تخصصی مسکن اتاق اضناف ایران بفرمایید این افت قیمت مسکن در شهرستانهای دور ونزدیک کشور چگونه است ؟
به میزان 11 درصد افت معاملات کشوری دربازار مسکن در سالجاری وجوددارد درمجموع معاملات بازار مسکن در سراسر کشور اعم از خرید و فروش و اجاره در بهار امسال 11 درصد کاهش یافته است. در فصل بهار سال گذشته یعنی از ابتدای سال تا 28 خرداد ماه سال گذشته تعداد قراردادهای ثبت شده در اتحادیه مشاوران املاک سراسر کشور 314 هزار و 257 فقره بوده است که از این رقم 175 هزار و 918 فقره مبایعه نامه خرید و فروش مسکن و 138 هزار و 344 فقره نیز به قراردادهای اجاره تعلق داشته است. واین درحالی است که در فصل بهار امسال و تا 28 خرداد ماه تعداد کل قراردادهای ثبت شده در مشاوران املاک سراسر کشور به 279 هزار و 172 فقره رسیده است که بدین ترتیب در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 11.1 درصد کاهش نشان می‌دهد. و همچنین در این مدت 156هزار و 313 فقره مبایعه نامه در سطح کشور به ثبت رسیده است که نسبت به رقم بهار سال گذشته 11.1 درصد افت کرده است

.* ایا قرارداد های اجاره بها هم کاهش یافته است ؟
بله

*لطفا بفرمایید چند درصد کاهش یافته است ؟
همراستا وهمزمان تعداد قراردادهای اجاره نیز دراین دوره با افت 11 درصدی همراه بوده واین درحالی است که در بهار 97 درمجموع 138 هزار و 344 فقره قرارداد اجاره ثبت شده در بهار امسال این رقم به 120 هزار و 213 فقره رسیده است.

* لطفا مشخصا بفرمایید این امار در پایتخت چگونه بوده است ؟
در پایتخت معاملات
صورت گرفته 33 درصد کاهش یافته است واین درشرایطی بوده که معاملات بازار مسکن کل کشور در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته 11 درصد کمتر شده است و این رقم در پایتخت شدیدتر بوده است.و از ابتدای سال‌جاری تا 28 خرداد ماه درمجموع 59 هزار و 463 فقره قرارداد خرید و فروش یا اجاره مسکن در تهران به ثبت رسیده است. که این رقم در مدت مشابه سال قبل 89هزار و 572 فقره بوده است که نشان از کاهش 33 درصدی تعداد معاملات مسکن در کشور دارد.که در بهار امسال تعداد مبایعه نامه‌های مسکن در تهران به 26 هزار و 103 فقره رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش 44.8 درصدی مواجه شده است. دربهار پارسال تعداد مبایعه نامه‌ها 47 هزار و 342 فقره بوده است.
42درصد کاهش قرارداد اجاره در پایتخت را رقم زده است

* لطفا بفرمایید تعداد قراردادهای اجاره در پایتخت به چه صورت بوده است ؟
این امار در پایتخت نیز 42.4 درصد کمتر شده است. در بهار امسال 23 هزار و 894 فقره قرار داد اجاره به ثبت رسیده است که نسبت به 41 هزار و 546 فقره بهار 97 با افت قابل ملاحظه‌ای همراه شده است

*با این اوصاف سال آتی را برای فعالیت‌های اتحادیه املاک در کشور چطور ارزیابی می‌کنید؟
بدون شک اگر طرح و برنامه پیشنهادی ما اجرایی گرددوازسوی دیگر همکاری و حمایت وزارت مسکن وشهرسازی و اعطای وام ها و تسهیلات خریدمسکن و حمایت شهرداری ها و دستگاههای دولتی نظیر خانه دارشدن کارمندان نوپا وضریب وام مسکن هم افزایش یابد سال آینده نقطه عطفی در فعالیت‌های مسکن خواهیم داشت.

* نحوه تعاملتان با دستگاهها مرتبط،چگونه است ؟
براساس احترام متقابل وباهدف مشنرک خدمت به مردم روابط،همیشه حسنه بوده بنده بمدت ۲۹ سال در اتحادیه در رابطه تنگتانگ فعالیت داشته و بعنوان بازرس نماینده سازمان امور مالیاتی و نیز در کمسیونهای مختلف نظیر کمیسیون حل اختلاف فعالیت داشتم

* بعنوان یکی از موسسان اتحادیه املاک کشور ایا فکر می کنیدبه اهداف غایی اتحادیه دست یافته اید ؟
بله ، این اتحادیه تعاملات مثبت وسازنده با دستگاههای اجرایی داشته ودر کشور دارای جایگاه می باشد و اتحادیه املاک ایران بعنوان اتحادیه پیشرو و پیشتاز در کشور ومنطقه مطرح بوده و ازطرفی در این سالها باهمیاری اعضای اتحادیه ساختمان جدید اتحادیه املاک کشور و ساختمان زائر سرا مشهدالرضا علیهماالسلام ودانشگاه مشاوران املاک را تاسیس کرده ایم وبا ایجاد اموزشگاهها املاک و کد رهگیری با اتحادیه املاک سایر کشورها فاصله ای نداریم و.....
اما نظر شخصی بنده هنوز با ایده ال ترسیمی خودم فاصله داریم وتلاش مضاعف می کنم

*درپایان اگر صحبت خاصی با اعضای اتحادیه و اصحاب مشاورین املاک کشور دارید لطفا بفرمایید؟
مردم ولی تعمتان ما هستند امیدوارم دوستان و همکارانمان درسنگر خدمت رسانی دراحراز رضایت خاطر بالاشهروندان تلاش نمایند و همکاران بیش از پیش به قابلیت‌ها و فرصت‌های پیش روی این اتحادیه باور داشته باشند و بیش از پیش اتحادیه متبوعشان را حمایت کنند. واز تمامی اعضا خواهش دارم که هیچگاه هیأت مدیره اتحادیه را از انتقادات و پیشنهادات خودشان محروم نکنند. و برخودم فرض میدانم قدردان همکاران خود در نقاط،دوردست ونزدیک در کشورباشم و همچنین از تمامی اربابان جراید که با صداقت قلم شان در ره فرهنگسازی املاک کوشش می کنند تقدیر وتشکر می کنم

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار