دست دلال است

حسين شادمهر | بی قانون

هر آنچه هست اینجا، دست دلال است
هر آنچه زشت و زیبا، دست دلال است .

در اين آشفته بازار گراني‌ها
غذاي سفره‌ي ما دست دلال است .

برنج و گندم و زيتون و نارنگي
انار و سيب و خرما دست دلال است .

گران كردند شير و رب و پوشك را
گراني‌‌هاي كالا دست دلال است .

به دكتر رفتم و ديدم كه با افسوس
مطب‌هاي اطبا دست دلال است .

نه تنها نرخ در فردوسي و حافظ
كه نرخ ارز نيما دست دلال است .

به قبرستان گذر كردم در آنجا هم
فروش و پخش حلوا دست دلال است .

اگر قبري تو مي‌خواهي، يكي مي‌گفت:
فروش قبر حتی دست دلال است .

جواز واردات از چين به دست اوست
تجارت با اروپا دست دلال است .

اداره، شهرداری، ... قس علی هذا
اموراتش،‌ شگفتا دست دلال است .

ريیس این اداره واقعا او است
كه مُهر و حق امضا دست دلال است