دخترم پرپر شد / بچه های ما شهدای علم هستند

صحبت های مادر نیلوفر رادفر: دخترم پر پر شد ، من تا جواب نگیرم و حق دخترم رو نگیرم از پا نمی نشینم - چطوره وقتی اتوبوس کربلا چپ میشه میگید شهید اما به این بچه ها گفته میشه فوتی - بچه های ما شهدای علم هستند -پشت من وایستید منو تنها نذارید

{$sepehr_code_1275}