50 درصد درآمد غیرنقد شهرداری تهران تا پایان سال محقق می شود

به گزارش «تابناک تهران»؛ از معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، سید حسن رسولی با اشاره به وضعیت درآمدی شهرداری پایتخت در سال 97 اظهار داشت: بر اساس گزارش در آمدی شهرداری ، در حوزه درآمدهای نقد بالغ بر 85 درصد درآمدها محقق شده است.
وی افزود: در حوزه غیرنقد که 25 درصد درآمد های شهرداری را شامل می شود در 6 ماهه نخست کمتر از 10 درصد تحقق داشتیم که با تمهیداتی که صورت گرفته تحقق این درآمد به 50 درصد افزایش پیدا می کند.
رسولی ادامه داد: پیش بینی ما این است که در بودجه سال 97 با کسری بودجه مواجه شویم که رقم آن بیش از 2 هزار میلیارد تومان نمی شود.
عضو شورای شهر تهران، خاطر نشان کرد: این وضعیت نشان می دهد که باید هرچه بیشتر بسترهای لازم برای استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در مدیریت شهری را فراهم کنیم.
رئیس کمیته منابع انسانی شورای اسلامی شهر تهران همچنین یادآور شد: برنامه 5 ساله سوم که در صحن شورا به تصویب رسید به هیات تطبیق داده شده و به محض تایید آن و ابلاغ شورا به شهرداری به عنوان یک سند بالادستی برای لایحه بودجه سال 98 شهرداری تهران تعیین مسیر خواهد کرد.
وی گفت: از آنجا که بودجه سال 98 شهرداری پایتخت برشی یک ساله از برنامه 5 ساله سوم توسعه شهر تهران است تلاش خواهیم کرد مواد و تبصره ها و ردیف های مرتبط با تشویق و ترغیب بخش خصوصی برای ورود به پروژه های مشارکت های شهری را دقیق تر و عملیاتی تر پیش بینی کنیم تا شهرداری بتواند بر اساس برنامه سوم توسعه ، بودجه 98 اجرا کند.

*تلاش مدیریت شهری حضور بخش خصوصی در پروژه ها
وی در ادامه تاکید کرد: بخش خصوصی به دنبال کسب سود مشروع است و حوزه مدیریت شهری نیز به دنبال کمک گیری این ظرفیت مردمی برای کاهش آثار و تبعات ناشی از کمبود منابع مالی است و باید بسترهای لازم برای این امر، فراهم شود.
این عضو شورا با اشاره به معضلات شهرداری تهران گفت: شهرداری پایتخت از منظر مسائل و مشکلات درون سازمانی با دو چالش جدی عدم تعادل منابع و مصارف مالی، میزان بدهی های هنگفت و نیز ساختار سازمانی متورم و ناکارآمد که سبب شده امروز چرخ مدیریت شهری به کندی حرکت کند.
وی افزود: با توجه به این دو مشکل شهرداری تهران، در قالب برنامه سوم توسعه، موظف و در برخی محورها مجاز شد که برای انجام برخی از ماموریت های قانونی خویش و نیز به اتمام رساندن پروژه های نیمه تمام توسعه شهری و یا شناسایی و تعریف پروژه های جدید با استفاده از بخش خصوصی اقدام کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا، بیان کرد: مشارکت بخش خصوصی در تامین زیرساخت های بخش های گوناگون از قبیل مدیریت پسماند، حمل و نقل عمومی ( شامل حمل و نقل ریلی، اتوبوسرانی و سایر مد های حمل و نقل عمومی) و نیز اتمام پروژه های نیمه تمام می تواند یاری رسان مدیریت شهری شود.
رسولی معتقد است بخش خصوصی هنگامی تمایل ورود به عرصه های سرمایه گذاری شهری پیدا می کند که مرجع مربوطه یعنی مدیریت شهری از نگاه واقع بینانه، علمی و اقتصادی بسترهای لازم برای ورود این ظرفیت را فراهم کند.