دوچرخه‌سواری دست‌جمعی در پایتخت

همایش بزرگ دوچرخه سواری صبح امروز جمعه، ۱۷ اسفند، با حضور علامندان دوچرخه سواری از میدان انقلاب تهران شروع و تا میدان راه آهن ادامه پیدا کرد.

بیشتر بخوانید:

عکس‌ها: فارس

 • همایش بزرگ دوچرخه سواری در تهران
 • همایش بزرگ دوچرخه سواری در تهران
 • همایش بزرگ دوچرخه سواری در تهران
 • همایش بزرگ دوچرخه سواری در تهران
 • همایش بزرگ دوچرخه سواری در تهران
 • همایش بزرگ دوچرخه سواری در تهران
 • همایش بزرگ دوچرخه سواری در تهران
 • همایش بزرگ دوچرخه سواری در تهران
 • همایش بزرگ دوچرخه سواری در تهران
 • همایش بزرگ دوچرخه سواری در تهران
 • همایش بزرگ دوچرخه سواری در تهران
 • همایش بزرگ دوچرخه سواری در تهران
 • همایش بزرگ دوچرخه سواری در تهران
 • همایش بزرگ دوچرخه سواری در تهران
 • همایش بزرگ دوچرخه سواری در تهران
 • همایش بزرگ دوچرخه سواری در تهران
 • همایش بزرگ دوچرخه سواری در تهران