تجمع علیه نامگذاری خیابانی به نام شجریان

عده ای در تهران علیه نامگذاری خیابانی به نام محمدرضا شجریان دست به تجمع زدند.

 

{$sepehr_code_2350}