درنگ اول / سیل رخداد طبیعی یا بلا و مصیبت + فیلم

 

درنگ برنامه ای تخصصی با حضور اساتید و نخبگان سیاست گذاری کشور مان است که به همت پیام رسان حکمت و اندیشه تولید و منتشر می شود.

درنگ برنامه ای پرسشگرانه در حوزه اندیشه است که در هر قسمت با رویکردی متفاوت وبا محوریت موضوعی خاص و دقیق، به گفت و گو با اساتید و نخبگان حوزه سیاست گذاری کشور میپردازد.

هدف اصلی این برنامه فهم مجددی از طرح چگونگی پرداخت به مسائل و یافتن پاسخ هایی دقیق برای حل آنها است و در این قسمت موضوع سیلهای اخیر ابتدای سال ۹۸ مورد واکاوی قرار گرفته شد.

این برنامه با اجرا و پرسشگری محمدرضا زمانی خطیبی ، پژوهشگر حوزه اندیشه؛ است که به همت پیام رسان حکمت و اندیشه تولید شده و  از اردیبهشت سال ۱۳۹۸ بصورت ماهانه به طرح بحث و گفت وگو با موضوعات بنیادین و مهمی خواهد کرد.

درنگ برنامه ای  با محوریت موکد گفت و گو و طرح پرسش از اساتید و نخبگان کشور است.
تولید کنندگان این برنامه معتقدند راهی جز پرسیدن درست وجود ندارد و تا پرسشی دقیق و بجا نباشد مساله ای روشن نمیشود و در نتیجه حرکتی نیز صورت نخواهد گرفت.

شما می توانید تیزر این برنامه را در پیوستِ پایین ببینید.

{$sepehr_media_492278_400_300}