قسمت دوم برنامه درنگ منتشر شد/ حضور دانشگاه مدرن در ایران

بخش دوم از قسمت دوم برنامه درنگ با حضور دکتر میثم سفید خوش،عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران و با پرسشگری محمدرضا زمانی خطیبی تولید و منتشر شد.

به گزارش تابناک تهران؛ قسمت دوم از سلسله نشست های درنگ با پرداخت به پرونده ی ایده دانشگاه، مورد واکاوی و پرسشگری قرار گرفت و تولید و منتشر شد.
در قسمت دوم از برنامه درنگ بار دیگر مخاطب با پرداخت به پرسش هایی توسط محمدرضا زمانی خطیبی ، پرسشگر و محقق در حوزه اندیشه، در رابطه با چیستی دانشگاه و ایده دانشگاه مواجه خواهید شد.
در این قسمت که به پرونده دانشگاه پرداخته شده به سوالاتی مانند اینکه آیا ایران ایده دانشگاهی دارد؟ ما پس از هشتاد سال از ساخت دانشگاه به کجا رسیده ایم و چه در سر داریم؟ وچه باید کنیم؟ و...

{$sepehr_code_2569}

در بالا کلیپ بخش دوم از قسمت دوم برنامه درنگ را خواهید دید.