جریمه پارک ممنوع با چوب و چکش!

در چین پلیس برای پارک ممنوع خودرو را جریمه نمی‌کند بلکه با چکش به جان آن خودرو می‌افتد.

 
{$sepehr_code_2651}
دانلود