تصویری از ایوانکا ترامپ، درحاشیه G20 که در رسانه‌های خارجی دست به دست می‌شود