دانلود نقشه مترو تهران در سال 99 . نسخه جدید نقشه مترو تهران را از این پست دانلود کنید.
کد خبر: ۶۶۷۶۸۲
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۸ 14 October 2018

نقشه کامل مترو تهران و حومه به شکل زیر است، پس از پايان عمليات ساخت، نقشه کامل مترو تهران به این صورت خواهد بود ایستگاه هایی که هنوز فعال نشدن در عکس مشخص هستند. 

دانلود نقشه مترو تهران
 

نسخه PDF نقشه کامل مترو تهران

برای دریافت سایز بزرگ اینجا کلیک کنید


 

نقشه خطوط مترو تهران در سال 1409

 

دانلود نقشه مترو تهران

دانلود نقشه مترو تهران
 

 


برنامه زمان بندی حرکت واگن های خطوط مترو

 

 خط یک

مجموع زمان مسافرت: 72 دقیقه
مسافت: 39 کیلومتر
شروع ساعت کاری: 5:30
اتمام ساعت کاری: 22:30

از مبدا ايستگاه تجريش

روزهاي شنبه تا چهارشنبه

روزهاي پنجشنبه

روزهاي جمعه و تعطيل

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

05:30-06:10

15 دقيقه

05:30-06:10

15 دقيقه

06:00-07:10

15 دقيقه

06:10-06:34

10 دقيقه

06:10-06:35

10 دقيقه

07:10-09:17

10 دقيقه

06:34-09:55

4 دقيقه

06:35-11:06

5 دقيقه

09:17-21:50

7 دقيقه

09:55-11:06

5 دقيقه

11:06-16:05

6 دقيقه

21:50-22:30

10 دقيقه

11:06-16:05

6 دقيقه

16:05-19:06

5 دقيقه

16:05-17:04

5 دقيقه

19:06-20:55

6 دقيقه

17:04-18:45

4 دقيقه

20:55-21:40

7 دقيقه

18:45-20:47

5 دقيقه

21:40-22:30

10 دقيقه

20:47-21:30

7 دقيقه


21:30-22:30

10 دقيقه

 

از مبدا ايستگاه شهرري

روزهاي شنبه تا چهارشنبه

روزهاي پنجشنبه

روزهاي جمعه و تعطيل

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

05:30-08:55

4 دقيقه

05:30-10:06

5 دقيقه

06:00-08:17

10 دقيقه

08:55-10:06

5 دقيقه

10:06-15:05

6دقيقه

08:17-20:44

7 دقيقه

10:06-15:05

6 دقيقه

15:05-18:06

5 دقيقه

20:44-21:44

10 دقيقه

15:05-16:04

5 دقيقه

18:06-19:55

6 دقيقه

21:44-22:30

20 دقيقه

16:04-17:45

4 دقيقه

19:55-20:40

7 دقيقه
 

17:45-19:47

5 دقيقه

20:40-21:50

10 دقيقه

19:47-20:30

7 دقيقه

21:50-22:30

20 دقيقه

20:30-21:50

10 دقيقه21:50-22:30

20 دقيقه

** فاصله حركت: مدت زمان انتظار در ايستگاه براي رسيدن قطار بعدي است.


 

 خط دو

مجموع زمان مسافرت: 47 دقیقه
مسافت: 25 کیلومتر
شروع ساعت کاری: 5:30
اتمام ساعت کاری: 22:30


 

از مبدا ايستگاه تهران (صادقيه)

روزهاي شنبه تا چهارشنبه

روزهاي پنج شنبه

روزهاي جمعه و تعطيل

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

05:30-06:05

10 دقيقه

05:30-06:05

10 دقيقه

06:00-08:07

10 دقيقه

06:05-06:34

5 دقيقه

06:05-06:34

5 دقيقه

08:07-20:10

7 دقيقه

06:34-09:35

4 دقيقه

06:34-09:15

4 دقيقه

20:10-22:15

10 دقيقه

09:35-15:34

5 دقيقه

09:15-16:06

5 دقيقه

22:15-22:30

15 دقيقه

15:34-19:15

4 دقيقه

16:06-19:08

6 دقيقه
19:15-20:28

5 دقيقه

19:08-20:30

8 دقيقه

20:28-21:10

8 دقيقه

20:30-22:30

10 دقيقه

21:10-22:30

10 دقيقه
 

از مبدا ايستگاه فرهنگسرا

روزهاي شنبه تا چهارشنبه

روزهاي پنج شنبه

روزهاي جمعه و تعطيل

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

05:30-06:07

10 دقيقه

05:30-06:07

10 دقيقه

06:00-08:07

10 دقيقه

06:07-06:40

7 دقيقه

06:07-06:40

7 دقيقه

08:07-20:10

7 دقيقه

06:40-07:14

5 دقيقه

06:40-07:14

5 دقيقه

20:10-22:15

10 دقيقه

07:14-10:35

4 دقيقه

07:14-10:15

4 دقيقه

22:15-22:30

15 دقيقه

10:35-16:34

5 دقيقه

10:15-17:06

5 دقيقه

 

16:34-20:15

4 دقيقه

17:06-19:08

6 دقيقه

20:15-20:37

5 دقيقه

19:08-20:30

8 دقيقه

20:37-21:30

7 دقيقه

20:30-22:15

10 دقيقه

21:30-22:30

10 دقيقه

22:15-22:30

15 دقيقه

 


 

خط سه

مجموع زمان مسافرت: 63 دقیقه
مسافت:33 کیلومتر
شروع ساعت کاری: 5:30
اتمام ساعت کاری: 22:30

 

از مبدا ايستگاه قائم

روزهاي شنبه تا پنجشنبه

روزهاي جمعه و تعطيلات

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

06:40- 05:30

15 دقيقه

07:10 - 06:00

15دقيقه

06:40-07:09

10 دقيقه

07:10-22:15

12دقيقه

07:09-22:33

9 دقيقه

22:15-22:30

15دقيقه

 

از مبدا ايستگاه آزادگان

روزهاي شنبه تا پنجشنبه

روزهاي جمعه و تعطيلات

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

21:25 _ 05:30

9 دقيقه

21:15 _ 06:00

12دقيقه

20:25-22:00

10 دقيقه

21:15-22:30

15 دقيقه

22:00-22:30

15 دقيقه


 


 

خط چهار

مجموع زمان مسافرت: 43 دقيقه
مسافت:21 کیلومتر
شروع ساعت کاری: 5:30
اتمام ساعت کاری: 22:30

از مبدا ايستگاه شهيد كلاهدوز

روزهاي شنبه تا چهارشنبه

روزهاي پنج شنبه

روزهاي جمعه و تعطيل

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

05:30-05:52

8 دقيقه

05:30-06:00

8 دقيقه

06:00-08:08

10 دقيقه

05:52-06:06

5 دقيقه

06:00-09:50

6 دقيقه

08:08-20:10

8 دقيقه

06:06-09:47

4 دقيقه

09:50-12:12

8 دقيقه

20:10-22:30

10 دقيقه

09:47-10:38

5 دقيقه

12:12-19:20

6 دقيقه

 

10:38-13:37

6 دقيقه

19:20-21:30

8 دقيقه

13:37-14:46

5 دقيقه

21:30-22:30

10 دقيقه

14:46-19:40

4 دقيقه

 

19:40-20:00

6 دقيقه

20:00-21:30

8 دقيقه

21:30-22:30

10 دقيقه

 
 

از مبدا ايستگاه ارم سبز

روزهاي شنبه تا چهارشنبه

روزهاي پنج شنبه

روزهاي جمعه و تعطيل

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

05:32-06:25

8 دقيقه

05:32-06:18

8 دقيقه

06:30-08:08

10 دقيقه

06:25-06:54

5 دقيقه

06:18-10:38

6 دقيقه

08:08-20:10

8 دقيقه

06:54-10:35

4 دقيقه

10:38-13:00

8 دقيقه

20:10-22:30

10 دقيقه

10:35-11:06

5 دقيقه

13:00-20:08

6 دقيقه

 

11:06-14:05

6 دقيقه

20:08-21:30

8 دقيقه

14:05-15:34

5 دقيقه

21:30-22:30

10 دقيقه

15:34-20:28

4 دقيقه

 

20:28-20:48

6 دقيقه

20:48-21:30

8 دقيقه

21:30-22:30

10 دقيقه

 


 

خط پنج

مجموع زمان مسافرت: 57دقیقه
مسافت: 42 کیلومتر
شروع ساعت کاری: 5:00
اتمام ساعت کاری: 21:30

از مبدا ايستگاه تهران (صادقيه)

روزهاي شنبه تا پنجشنبه

تعطيلات رسمي

جمعه ها

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

05:00-06:20

20 دقيقه

06:00-07:00

30 دقيقه

08:00-21:30

30 دقيقه

06:20-10:00

10 دقيقه

07:00-16:00

20 دقيقه

 

10:00-16:00

15 دقيقه

16:00-21:30

15 دقيقه

16:00-21:30

10 دقيقه

 

 

ساعت حركت قطارهاي اكسپرس صادقيه به گلشهر در روزهاي عادي شنبه تا پنجشنبه:

 

12:30-12:00-11:30-11:00-10:30-10:00-9:30-9:00-8:30-8:00-7:45-7:30-7:15-7:00-6:30 

 

17:40-17:20-17:00-16:40-16:20-16:00-15:30-15:00-14:30-14:00-13:30-13:00 

 

21:00-20:40-20:20-20:00-19:40-19:20-19:00-18:40-18:20-18:00

 

از مبدا ايستگاه گلشهر

روزهاي شنبه تا پنجشنبه

تعطيلات رسمي

جمعه ها

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

05:00-10:00

10دقيقه

06:00-07:00

30 دقيقه

08:00-21:30

30 دقيقه

10:00-15:30

15دقيقه

07:00-15:00

20 دقيقه

 

15:30-19:30

10دقيقه

15:00-19:00

15 دقيقه

19:30-21:30

15دقيقه

19:00-21:30

20 دقيقه


ساعت حركت قطارهاي اكسپرس گلشهر به صادقيه در روزهاي عادي شنبه تا پنجشنبه

 

5:15

 

-10:30-10:00-9:40-9:20-9:00-8:40-8:20-8:00-7:40-7:20-7:00-6:40-6:20-6:00-5:40

 

16:30-16:00-15:30-15:00-14:30-14:00-13:30-13:00-12:30-12:00-11:30-11:00

 

21:00-20:30-20:00-19:30-19:00-18:30-18:00-17:30-17:00

 


خط هفت

مجموع زمان مسافرت: 10 دقيقه
مسافت: در حال حاضر 5 كيلومتر
شروع ساعت کاری: 5:30
اتمام ساعت کاری: 22:30

از مبدا ايستگاه شهيد نواب صفوي

شنبه تا پنجشنبه

فاصله حركت

تعطيلات

فاصله حركت

05:30-22:30

15 دقيقه

06:00-22:30

15 دقيقه

 

از مبدا ايستگاه مهديه

شنبه تا پنجشنبه

فاصله حركت

تعطيلات

فاصله حركت

05:30-22:30

15 دقيقه

06:00-22:30

15 دقيقه

 


خط فرودگاه مهرآباد

مجموع زمان مسافرت: 5 دقيقه
مسافت: 2.5 کیلومتر
شروع ساعت کاری: 5:37
اتمام ساعت کاری: 22:30

از مبدا ايستگاه بيمه

شنبه تا پنجشنبه

فاصله حركت

تعطيلات

فاصله حركت

05:37-22:22

15 دقيقه

06:07-22:22

15 دقيقه

 

از مبدا ايستگاه پايانه 1 و 2 فرودگاه مهرآباد

شنبه تا پنجشنبه

فاصله حركت

تعطيلات

فاصله حركت

05:45-22:30

15 دقيقه

06:15-22:30

15 دقيقه


خط فرودگاه امام خمینی (ره)

مجموع زمان مسافرت: 35دقيقه
مسافت:31 کيلومتر
شروع ساعت کاری: 6:10

اتمام ساعت کاری: 20:45

از مبدا ايستگاه نمايشگاه شهر آفتاب

ساعت

فاصله حركت

06:10-20:05

80 دقيقه


از مبدا ايستگاه فرودگاه امام خميني (ره)

ساعت

فاصله حركت

06:50-20:45

80 دقيقه


ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻠﯿﺖ های ﻣﺘﺮو در ﺳﺎل 97

۱- نرخ ﺑﻠﯿﺖ ﺗﮏ ﺳﻔﺮه  

رديف نوع بليت قيمت (تومان)
1 تک سفره داخل شهری 1000
2 تك سفره حومه 1000
3 تک سفره فرودگاه امام خمینی (ره) 7500

۲- ﮐﺎرت ﺑﻠﯿﺖ ﻣﺒﻠﻎدار

اﻟﻒ) ﮐﺎرت ﺑﻠﯿﺖ ﻣﺒﻠﻎ دار- داﺧﻞ ﺷﻬﺮی
رديف شرح ناحيه قيمت یک جابجایی
در سال 97(ریال)
1 ناحیه یک تا 3 كيلومتر 3.365
2 ناحيه دو 3 تا 6 كيلومتر 4.455
3 ناحيه سه 6 تا 9 كيلومتر 5.355
4 ناحيه چهار 9 تا 12 كيلومتر 6.255
5 ناحيه پنج 12 تا 16 كيلومتر 6.955
6 ناحيه شش 16 تا 20 كيلومتر 7.535
7 ناحيه هفت 20 تا 24 كيلومتر 7.945
8 ناحيه هشت 24 تا 28 كيلومتر 8.235
9 ناحيه نه 28 تا 32 كيلو متر 8.645
10 ناحيه ده 32 تا 36 كيلومتر 9.125
11 ناحيه يازده 36 تا 40 كيلومتر 9.435
12 ناحيه دوازده 40 كيلومتر به بالا 9.915ب) ﮐﺎرت ﺑﻠﯿﺖ ﻣﺒﻠﻎ دار- ﻓﺮودﮔﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره)


ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره) ﮐﻪ از ﮐﺎرت ﺑﻠﯿﺖ ﻣﺒﻠﻎدار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺒﻠﻎ ﮐﺴﺮ ﺷﺪه از ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺎرت ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﯽ ﺷﺪه ۷۵.۰۰۰ رﯾﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.


ج) ﮐﺎرت ﺑﻠﯿﺖ ﻣﺒﻠﻎ دار- ﺣﻮﻣﻪ 

ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺣﻮﻣﻪ (ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﮔﻠﺸﻬﺮ، ﮐﺮج، ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻬﺮ، اﺗﻤﺴﻔﺮ و ﮔﺮﻣﺪره اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ورود ﯾﺎ ﺧﺮوج ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ) ﻣﺒﻠﻎ ﮐﺴﺮ ﺷﺪه از ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺎرت ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﯽ ﺷﺪه ۱۰.۰۰۰ رﯾﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۳- ﮐﺎرت ﺑﻠﯿﺖ ﻣﺒﻠﻎدار ﻣﺪت دار  
رديف نوع بليت مبلغ قابل استفاده (تومان) مبلغ فروش (تومان)
1 سه ماهه 150.000 112.500
2 شش ماهه 250.000 187.500
3 ساليانه 450.000 337.500

 

«نحوه استفاده صحيح از مترو»

 • براي مسيريابي به نقشه هاي خطوط و تابلوهاي راهنماي نصب شده در ايستگاه ها و قطارها توجه نمائيد.
 • به كليه پيام هاي صوتي كه در ايستگاه ها پخش مي شود، به دقت توجه نمائيد.
 • هنگام سوارشدن به قطار حق تقدم با سالمندان، بيماران و معلولان مي باشد.
 • استعمال دخانيات در تمامي فضاهاي مترو، حتي سكوها ممنوع مي باشد.
 • ورود هرنوع حيوان در تمامي فضاهاي مترو و قطارها ممنوع مي باشد.
 • جهت خريد و يا شارژ بليت از طريق كارت هاي بانكي مي توانيد از دستگاههاي نصب شده بر روي ديوار استفاده نمائيد.
 • جهت حفظ زيبائي و آراستگي مترو، از ريختن زباله در ايستگاه ها و قطارها جداً پرهيز نمائيد.
 • هنگام ورود و خروج از قطار مراقب فاصله بين سكو و قطار باشيد.
 • در هنگام استفاده از آسانسور مانع بسته شدن درب هاي آن نشويد.
 • از دويدن و راه رفتن بر روي پله هاي برقي جدا|ً خودداري نماييد.
 • هنگام باز و بسته شدن درب هاي قطار از آن فاصله گرفته و مراقب انگشتان خود باشيد.
 • ورود به تونل و حريم ريلي اكيداً ممنوع بوده و موجب برخورد قانوني خواهد شد.
 • در صورت مشاهده رفتار مشکوک، سرقت و موارد مشابه مراتب را سريعاً به مسئول ايستگاه، انتظامات و يا پليس مترو اطلاع دهيد.
 • هنگام تردد در ايستگاه ها، استفاده از پله برقي و سوار شدن به قطار، مراقب كودكان خود باشيد.
 • در هنگام استفاده از پله هاي برقي پاهاي خود را كاملاً بر روي يك پله قرار دهيد و هندريل مشكي رنگ را با دست بگيريد.
 • جهت خروج از سكوها و استفاده از پله هاي برقي به تابلو هاي راهنما توجه نماييد.
 • ورود هرگونه مواد، مايعات و تجهيزات قابل انفجار و اشتعال در تمامي فضاهاي مترو و قطارها ممنوع مي باشد.
 • هنگام تردد در ايستگاه ها همواره از سمت راست خود حرکت نمائيد و در مسير تردد ساير مسافران قرار نگيريد.
 • در صورت احساس سرگيجه و ضعف، از ادامه مسير و حركت خودداري نموده و از ماموران ايستگاه كمك بخواهيد.
 • هنگام مشاهده سقوط و يا بر هم خوردن تعادل همراهان و يا ساير مسافران بر روي پله هاي برقي، سريعاً دكمه STOP
 • در ابتدا و يا انتهاي پله برقي، منتها اليه هندريل مشكي رنگ را فعال نموده و به ماموران ايستگاه اطلاع دهيد.
 • آسانسورهاي تعبيه شده در داخل ايستگاه ها، به منظور استفاده سالمندان و افراد كم توان مي باشد.
 • به تابلوهاي ايمني و راهنماي نصب شده در داخل آسانسور توجه فرماييد و در صورت بروز مشكل با شماره تلفن هاي اعلام شده در داخل آسانسور تماس حاصل فرماييد.
 • با مطالعه جداول زمان بندي حركت قطارها و مشاهده تابلوهاي نشان دهنده موقعيت قطار از موقعيت زماني و مكاني قطارها مطلع شويد.
 • خط زرد لبه ي سكو حريم ايمن شماست، لطفاً قبل از توقف كامل قطار و باز شدن درب ها از آن عبور نفرماييد.
 • از عجله و شتاب جهت سوار شدن به قطار پرهيز نموده و هرگز مانع بسته شدن درب هاي قطار نشويد.
 • به منظور تسهيل در ورود و خروج از قطار و جلوگيري از تاخير در حركت قطار ابتدا اجازه دهيد مسافران داخل قطار پياده شده و سپس جهت ورود از كناره هاي درب اقدام به سوار شدن نماييد.
 • براي سوار شدن به قطار، از تمامي طول سكو و تمامي درب هاي قطار استفاده نموده و از تجمع در ورودي و خروجي هاي سكو خودداري نماييد.
 • تجهيزات آتش نشاني مستقر در ايستگاه ها و قطارها به منظور استفاده در مواقع اضطراري تعبيه شده است، لطفا از جابجايي بي مورد آنها خودداري نمائيد.
 • براي ثبت خروج در هنگام ترك ايستگاه، از گيت هاي خروج و يا دستگاه هاي نصب شده بر روي ديوار استفاده نمائيد.
 • در تمامي موارد تاخير، توقف، حوادث و ساير نواقص پيش آمده ضمن حفظ خونسردي، كمال همكاري را با راهبر قطار و ماموران ايستگاه به عمل آوريد.
 • هنگام امداد ماموران ايستگاه به افراد مصدوم و بيمار، ضمن خلوت كردن محيط و عدم ازدحام، ايشان را در ارائه خدمات مناسب ياري نماييد.
 • در صورت افتادن وسايل شخصي خود در حريم ريلي، مراتب را به مامور سكو و يا مسئول ايستگاه اطلاع دهيد و به هيچ عنوان خودتان وارد حريم ريلي نشويد.

«تجهيزات ايمنی در ايستگاه»

دانلود نقشه مترو تهران

دكمه توقف اضطراری قطار
دكمه‌اي قرمز‌رنگ است كه بر روي سكوهاي ايستگاه و يا داخل اتاق كنترل نصب مي‌شود و در مواقع اضطراري با فشردن آن، ترمز اضطراري قطار(ها) موجود در محدوده ايستگاه فعال مي‌گردد. جريمه تخلف: استفاده از اين تجهيز در غير از موارد اضطراري، پيگرد قانوني را به دنبال خواهد داشت.


 

مسير نابينايان
مسيري كه امكان تردد ايمن نابينايان و كم‌بينايان در ايستگاه را فراهم مي‌نمايد.


 

خط ايمن لبه سكو
خطي زرد رنگ با فاصله مشخص از لبه سكوي ايستگاه و در امتداد طول سكو است كه جهت مشخص نمودن حريم ايمن مسافران در زمان انتظار بر روي سكو اجرا شده است.علائم هشداردهنده روی سكو
تابلوها و برچسب‌هايي كه افراد را نسبت به خطرهاي روي سكو مطلع كرده و به آن‌ها درخصوص انجام كارهاي ناايمن روي سكو هشدار مي‌دهد.


درب های بادبزنی در انتهای سكو
درب هايي بازشو در انتهاي سكو و ورودي تونل‌ها كه به منظور هشدار و ممانعت از ورود افراد به تونل و حريم‌ريلي تعبيه شده است.


 

قوانين و دستورالعمل‌های ايمنی

تنها وجود تجهيزات ايمني منجر به سفري ايمن و راحت نمي‌شود. همكاري و رعايت قوانين ايمني زير از سوي مسافران، شركت بهره‌برداري مترو تهران را در ارائه خدمات ايمن ياري مي‌نمايد.

 • به هشدارهاي ايمني و تذکرات کارکنان ايستگاه توجه فرماييد.
 • در زمان تردد در ايستگاه‌ها از سمت راست خود حرکت نماييد و در مسير عبور ديگران قرار نگيريد.
 • کپسول‌هاي آتش‌نشاني مستقر در ايستگاه‌ها و قطارها به منظور استفاده در مواقع اضطراري است.
 • از دستکاري بي‌مورد تجهيزات و وسايل موجود در تمامي فضاهاي مترو خودداري نماييد.
 • از دويدن روي پله‌برقي خودداري فرماييد.
 • در صورت داشتن عصا و يا چتر، هيچگاه آن را روي پله‌برقي قرار ندهيد.
 • از خاموش نمودن بي‌مورد پله‌برقي خودداري نماييد.
 • در استفاده از آسانسور اولويت با افراد ناتوان، كم‌توان و افراد مسن مي‌باشد.
 • حركت بر روي پله‌برقي برخلاف جهت حركت آن ممنوع مي‌باشد.
 • هنگام باز و بسته شدن درهاي قطار از آن فاصله بگيريد.
 • ورود به تونل و محوطه ريلي ممنوع است.
 • از عجله و شتاب جهت سوار شدن به قطار پرهيز نماييد.
 • در زمان بروز دود و حريق از آسانسور استفاده ننماييد.
 • در هنگام استفاده از آسانسور مانع بسته شدن در آن نشويد.
 • به موارد ايمني نصب شده در داخل اتاقک آسانسور توجه شود.
 • در هنگام استفاده از پله‌برقي پاهاي خود را کاملاً بر روي پله (Step) قرار دهيد و هندريل مشکي رنگ را با دست بگيريد.
 • براي سوار شدن به قطار از تمامي درها استفاده نماييد و از تجمع در مقابل يک در خاص خودداري فرماييد.
 • خط زرد لبه سکو حريم ايمن شماست، قبل از توقف قطار و باز شدن درها، از آن عبور نکنيد.
 • در صورت افتادن وسايل شخصي خود در محوطه ريلي، جهت برداشتن آن از کارکنان ايستگاه کمک بخواهيد.
 • از دويدن بر روي سکو خودداري نماييد.
 • در صورت احساس ضعف و بي‌حالي بلافاصله در محلي مناسب بنشنيد و کمک بخواهيد.
 • در صورت افتادن وسايل شخصي خود در محوطه ريلي، جهت برداشتن آن از کارکنان ايستگاه کمک بخواهيد.
 • براي مسير يابي به نقشه‌‌هاي خطوط و تابلو‌هاي راهنماي نصب شده در ايستگاه و قطار توجه نماييد.
 • به تابلوها و برچسب‌هاي ايمني و هشدار دهنده نصب شده در ايستگاه توجه نماييد و مفاد آن را کاملا رعايت فرماييد.
 • ممانعت از بسته شدن درب قطار، یکی از مصادیق آسیب رساندن به اموال عمومی است.
 • شناخت علائم هشدار دهنده شهری و نهادینه کردن آن در ذهن کودکانمان را جدی بگیریم.
 • در زمان ازدحام مسافر در مترو، ارامش خودمان را حفظ کنیم. قطار بعدی، چند دقیه دیگر می رسد.
 • مسافران محترم، توصیه ها و تذکرات ماموران مترو برای حفظ ایمنی و سلامتی شماست.
 • مسافران عزیزی که در کف قطار می نشینند، هم مکان ایستادن چند مسافر را سلب میکنند و هم آسیب دیدگی جدی در ازدحام آن ها را تهدید می کند.
 • خط زرد لبه ی سکو، مرز میان ایمنی و حادثه است.
 • استفاده صحیح از پله برقی را به کودکانمان بیاموزیم.
 • در صورت بروز هرگونه مشکل يا حادثه در ايستگاه يا داخل قطار با حفظ آرامش سريعاً به کارکنان ايستگاه يا اپراتور قطار اطلاع دهيد.
 • چنانچه شخصي اقدام به اعمال مشکوک و سرقت نمود سريعاً کارکنان ايستگاه و يا راهبر قطار را مطلع فرماييد.
 • روي سکوها، پله‌ها، پله‌برقي‌ها، هنگام سوارشدن به قطار مراقب کودکان خود باشيد و حتماً دست آنها را بگيريد.
 • در كليه اماكن مترو خصوصاً در زمان استفاده از پله‌برقي‌ها و آسانسورها مراقب فرزندان خود باشيد و دست آنها را رها نكنيد.

 


 وب سایت : http://metrogroup.tehran.ir

وب سایت : http://metro.tehran.ir/Default.aspx?tabid=842

برچسب ها: نقشه مترو تهران دانلود ، نقشه مترو تهران۹۷ ، نقشه مترو تهران جدید ، مترو تهران ، نقشه مترو ، خطوط مترو تهران ، نقشه مترو تهران اچ دی ، نقشه مترو تهران با کیفیت بالا ، نقشه مترو تهران بزرگ ، به روزترین نقشه مترو تهران ، نقشه با کیفیت مترو تهران ، نقشه به روز متروی تهران ، دانلود نقشه مترو تهران جدید ، نقشه مترو جنوب تهران ، نقشه خطوط 9 گانه مترو تهران ، نقشه مترو تهران خط 8 ، نقشه مترو تهران 97 pdf ، نقشه مترو تهران 97 با کیفیت بالا ، نقشه ی مترو تهران ۹۷ ، دانلود نقشه مترو ی تهران ، نقشه مترو های تهران ، دانلود نقشه مترو تهران با لینک مستقیم ، نقشه مترو تهران کیفیت بالا ، نقشه مترو تهران کامل ، نقشه متروی فعال تهران ، نقشه مترو تهران عکس ، نقشه طبیعی مترو تهران ، نقشه مترو تهران به صورت pdf ، نقشه مترو تهران خط زرد ، عکس نقشه در مترو تهران ، نقشه مترو تهران خط قائم ، نقشه جدید مترو تهران ، نقشه مترو تهران چهارراه ولیعصر ، نقشه مترو تهران تصاویر ، نقشه مترو تهران جدید برای اندروید ، نقشه مترو تهران تجریش ، نقشه مترو تهران بهشت زهرا ، نقشه با مترو تهران ، نقشه ی مترو تهران ، نقشه مترو تهران بر روی نقشه تهران ، نقشه مترو تهران سال ۹۷ ، نقشه مترو تهران حسن آباد ، نقشه مترو تهران در آینده ، نقشه مترو تهران دانلود رایگان ، نقشه مترو تهران راه آهن ، نقشه مترو تهران شهید کلاهدوز ، نقشه مترو تهران ایستگاه میدان صنعت ، نقشه مترو تهران کیفیت عالی ، دانلود نقشه مترو تهران عکس ، نقشه مترو تهران کلاهدوز
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار